زانو

ویدیو کارگاه شناسایی ورزشکار در معرض آسیب لیگامنت ACL

/dr-sahebazamani-2
مدرس دوره: دکتر منصور صاحب الزمانی

کارگاه آزمون های غربالگری میدانی در شناسایی ریسک فاکتورهای قابل اصلاح آسیب ACL

/acl-3
برگزار کننده: انجمن نمایندگی غرب کشور با ریاست دکتر علی یلفانی

کارگاه آنلاین آسیب های زانو

/esfahan
برگزار کننده: انجمن نمایندگی استان اصفهان