مدرسین:

  • دکتر حسن دانشمندی (استاد تمام دانشگاه گیلان و موسس رشته تربیت بدنی ویژه در کشور)
  • دکتر مهدی مهجور (دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تربیت بدنی ویژه دانشگاه گیلان)

زمان برگزاری:

یکشنبه 24 بهمن ماه ساعت 20-22 (ظرفیت محدود)

تمدید شد

زمان برگزاری به تاریخ 19 اسفند ماه ساعت 20 موکول گردید.


محورهای مورد بحث:

  • معرفی رشته تربیت بدنی سازگارانه (ویژه) در کشور
  • تجارب ورزشی و پژوهشی تربیت بدنی ویژه در دوران همه گیری کرونا 
  • دستورالعمل های تمرینی و ورزش افراد با نیازهای ویژه در کرونا


هزینه ثبت نام و صدور گواهی:

80 هزار تومان


هماهنگی ثبت نام از طریق واتس آپ 09393788990