زمان برگزاری

14 تیر ماه 1400

هزینه دوره

500 هزار تومان عموم (400 هزار تومان اعضای انجمن)

طریقه ثبت نام

پیام به شماره واتس آپ 09394591547

طریقه واریز

شماره کارت انجمن 5859837007678842