زمان برگزاری:

یکشنبه 3 مرداد ماه 1400

ساعت برگزاری:

10-14

مهلت ثبت نام:

2 مرداد ماه 1400

هزینه شرکت در وبینار:

عموم افراد 50 هزار تومان و 30 هزار تومان برای اعضای انجمن

طریقه واریز:

شماره کارت 5859837007618842 بنام انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

طریقه ثبت نام:

 ارسال اطلاعات خود را به همراه عکس از فیش واریزی خود را به شماره 09183164125 در واتس آپ