این وبینار تحت عنوان آسیب های ACL، پیشگیری، جراحی و بازگشت به ورزش در 10 آذر ماه 1400 با حضور دکتر نیما مهسان (ارتوپد و متخص طب ورزشی و کادر پزشکی تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز) برگزار گردید. در طول دوره ترجمه همزمان انجام شده و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده می شد. در پایان وبینار نیز از شرکت کنندگان خواسته شد سوالات خود را به اینستاگرام ایشان ارسال نمایند تا در اسرع وقت پاسخ داده شود.

موضوعات اصلی مطرح شده در وبینار

  • معرفی آسیب ACL
  • راه های پیشگیری از آسیب ACL
  • روند و موارد مورد نیاز جراحی در این آسیب
  • توانبخشی و تمرینات مورد نیاز در بازگشت به ورزش پس از آسیب 


مترجم همزمان:

جناب آقای رفیعی


تعداد شرکت کنندگان:

30 نفر