سمت: رئیس انجمن استان خراسان


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                      Seyd ali akbar Hashemi Javaheri

ایمیل دانشگاهی:                                                  hashemi_j@um.ac.ir


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:                تربیت معلم تهران

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:         تربیت معلم تهران

دانشگاه مقطع دکتری:                    دانشگاه دولتی تربیت بدنی روسیه

مرتبه علمی:                                 دانشیار

میزان سابقه:                                ۲۸ سال


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی: 

  • کمر درد