سمت: عضو هیئت مدیره انجمن/ رئیس کمیته آموزش و پژوهش


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                                                                              hamed abbasi

ایمیل:                                                                                                  hamedabbasi26@gmail.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:           تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:    تهران

دانشگاه مقطع دکتری:               تهران

مرتبه علمی:                            استادیار

میزان سابقه:                          6 سال


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

  • پیشگیری و بازتوانی آسیب های ورزشی
  • بازگشت به ورزش
  • ارزیابی عملکرد ورزشکاران