سمت: خزانه دار


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                  reza roudgar

ایمیل دانشگاهی:                        rroodgar2391@yahoo.com

ایمیل شخصی:                           rroodgar2391@yahoo.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:              دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:       دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

دانشگاه مقطع دکتری:                  دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیشزمینه های مورد علاقه تحقیقاتی: 

  • سالمندان و معلولین