البرز

تکنیک های ریلیز مایوفاشیال در مشکلات عضلانی- اسکلتی

/post-151
اولین کارگاه از مجموعه کارگاه های 4 جلسه ای با عنوان "اصول نسخه نویسی در تمرینات اصلاحی"