اذربایجان غربی

گزارش عملکرد سال 99 نمایندگی استان آذربایجان غربی

/west-azarbaijan99
با ریاست: دکتر نرمین غنی زاده

همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه

/post-103
برگزار کننده: دانشگاه ارومیه