سمت در انجمن: ریاست انجمن در استان گیلان


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                                                                      ali shamsi majelan

ایمیل دانشگاهی:                                                                                              shamsi@guilan.ac.ir

ایمیل شخصی:                                                                                          alishamsim@yahoo.com

                                          

مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:               گیلان

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:        تهران

دانشگاه مقطع دکتری:                   گیلان