سمت: خزانه دار نمایندگی استان کرمان


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                                         asma salari

ایمیل شخصی:                                                  asmasalari95@gmail.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:                شهید باهنر کرمان

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:         شهید باهنر کرمان

دانشگاه مقطع دکتری:                    شهید باهنر کرمان

مرتبه علمی:                                 حق التدریس

میزان سابقه:                                10 سال


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

  • معلولین
  • تعادل
  • آب درمانی
  • اصلاحی


خلاصه ای از آخرین و مهم ترین فعالیت های پژوهشی:

  • بررسی استراتژی های بازیابی تعادل در افراد ناشنوا
  • بررسی استراتژی های بازیابی تعادل در افراد نابینا
  • بررسی استراتژی های بازیابی تعادل در افراد سالم
  • تاثیر تمرینات آبی بر نوسانات مرکز ثقل، استراتژی های بازیابی تعادل، فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب