همایش ملی علوم ورزشی

ویدیو کارگاه شناسایی ورزشکار در معرض آسیب لیگامنت ACL

/dr-sahebazamani-2
مدرس دوره: دکتر منصور صاحب الزمانی

نشست تخصصی انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

/post-121
در دومین همایش ملی علوم ورزشی در دانشگاه ارومیه