تنفسی

شیوه های کاربردی تمرینات تنفسی در توانبخشی عضلانی- اسکلتی

/post-135
برگزار کننده: نمایندگی غرب کشور با ریاست دکتر علی یلفانی