مدرسان دوره


دکتر یزدان یوسفی (فیزیوتراپیست/ عضو نظام پزشکی، عضو انجمن فیزیوتراپی ایران)

دکتر زارعی (هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)


اطلاعات تکمیلی


در راستای ایجاد امکان تمرین عملی در این کارگاه، افراد شرکت کننده در کارگاه می‌توانند بعد از برگزاری کارگاه با حضور در کلینیک فرم در شهرک غرب در گروه‌های ۵ نفره زیرنظر مدرس کارگاه آقای دکتر یوسفی با هماهنگی قبلی به تمرین عملی موارد آموزش داده شده در کارگاه بپردازند.