انجمن آسیب شناسی ورزشی ور حرکات اصلاحی امروز مورخ 94/12/19 نشست صمیمانه ای تحت عنوان " نشست مشترک انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و انجمن پزشکی ورزشی : بررسی زمینه های همکاری مشترک، دیدگاه ها و چالش ها "  را برگزار نمود. در این نشست که با استقبال و حضور علاقه مندان بسیاری صورت پذیرفت، موضوعات کاربردی و با اهمیتی به بحث گذاشته شد. 

از نکات قبل توجه در این نشست می توان به این نکته اشاره کرد که اعضاء محترم انجمن پزشکی ورزشی ایران نیز به نقش موثر متخصصین آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تکمیل فرآیند سلامت افراد جامعه اذعان داشتند و خواستار همکاری هرچه بیشتر فیمابین دو حوزه بودند.

در پایان نیز اعضای هیئت مدیره هر دو انجمن نسبت به  همکاری های بیشتر در حوزه های مختلف اظهار امیدواری کردند.