کشتی

برگزاری سومین همایش بین المللی آکادمی ملی المپیک

/post-186
با همکاری انجمن آسیب شناسی و رحرکات اصلاحی (پیشگیری از آسیب در رشته های ورزشی کشتی، دوومیدانی و فوتبال)