حضوری

دوره تخصصی ارزیابی و تشخیص ناهنجاری های اسکلتی عضلانی

/post-182
کامل ترین و جامع ترین روش های ارزشیابی و تشخیص ناهنجاری های قامتی

تکنیک های ریلیز مایوفاشیال در مشکلات عضلانی- اسکلتی

/post-151
اولین کارگاه از مجموعه کارگاه های 4 جلسه ای با عنوان "اصول نسخه نویسی در تمرینات اصلاحی"

اولین دوره توانبخشی ورزش در معلولین جسمی حرکتی

/post-148
برای نخستین بار پس از بیماری کرونا به صورت حضوری