سمت: نایب رئیس انجمن


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                                                                                    hassan daneshmandi

ایمیل دانشگاهی:                                                                                               danesh@guilan.ac.ir

ایمیل شخصی:                                                                                    daneshmandi_ph@yahoo.com


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:              گیلان

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:       تربیت مدرس

دانشگاه مقطع دکتری:                  منچستر انگلیس