سمت: ریاست انجمن


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی لاتین:                       Mohammad Hossein Alizadeh

ایمیل شخصی:                                         mhalizadeh47@yahoo.com

ایمیل دانشگاهی:                                                 Alizadehm@ut.ac.ir


مشخصات تحصیلی

دانشگاه مقطع کارشناسی:             گیلان

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد:      تربیت مدرس

دانشگاه مقطع دکتری:                  منچستر انگلیس

مرتبه علمی:                               استاد


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی:

  • آسیب شناسی و حرکات اصلاحی